Paris metro entrances by Hector Guimard

Paris metro entrances designed by French architect Hector Guimard in 1900.
1900 онд архитектор Эктор Гюүмагийн зохион бүтээсэн, Парис хотын метроны буудлын орцны загварууд

More: